ספרי

הברית החדשה

נעתקים מלשון יון ללשון עברית

על ידי

החכם פראפעסאר פראנץ דעליטש ז"ל

הבשורה על-פי מתי
הבשורה על-פי מרקוס
הבשורה על-פי לוקס
הבשורה על-פי יוחנן
מעשי השליחים
אגרות פולוס השליח
   אל-הרומיים
   הראשונה אל-הקורנתיים
   השנית אל-הקורנתיים
   אל-הגלטיים
   אל-האפסיים
   אל-הפילפיים
   אל-הקולסים
   הראשונה אל-התסלוניקים
   השנית אל-התסלוניקים
   הראשונה אל-טימותיוס
   השנית אל-טימותיוס
   אל-טיטוס
   אל-פילימון
אגרת אל-העברים
אגרת יעקוב
האגרת הראשונה לפטרוס השליח
האגרת השנית לפטרוס השליח
האגרת הראשונה ליוחנן השליח
האגרת השנית ליוחנן השליח
האגרת השלישית ליוחנן השליח
אגרת יהודה
חזון יוחנן